Hello Schoten

Hello Schoten! (Wereldfestival van Folklore)


De PartyRam doet dienst als ''podium'' tijdens de intrede van Maleise

in Schoten ter gelegenheid van het Wereldfestival van Folklore.